START

Oferty pracy

 

stypendium STYPENDIUM DLA MŁODEGO NAUKOWCA ZE STOPNIEM DOKTORA
w ramach projektu "Ultra-sensitive opto-elektrochemical detection of liquid explosives fabrication". Szczegóły tutaj.
stypendium STYPENDIUM DOKTORANCKIE
w ramach projektu "Ultra-sensitive opto-elektrochemical detection of liquid explosives fabrication". Szczegóły tutaj.
stypendium

STYPENDIUM DOKTORANCKIE
w ramach projektu "Optoelektroniczna detekcja markerów nowotworowych w powietrzu wydychanym z płuc ludzkich". Szczegóły tutaj.

Virtual tour

598output

 

LasBITer Project

lasbiter logo small

QR Code link:
QRCODE - index.php-component-content-article-80-pl-zdso-226-operty-pracy-w-zdso