START
Polish Chinese (Simplified) English French German Russian

LasBITer

 Hybrydowe łącze otwartej przestrzeni lasbiter logo

 

 O Projekcie | Aktualności | Materiały | Kronika | PublikacjeKontakt

Celem projektu jest uzyskanie nowych zdolności systemów łączności, które dotyczą zwiększonego poziomu mobilności przy zapewnieniu większej dostępności i bezpieczeństwa transmisji danych. Zostanie on osiągnięty poprzez opracowanie demonstratora technologii hybrydowego systemu łączności bezprzewodowej składającego się z otwartego łącza laserowego (ang. Free Space Optics – FSO) pracującego w zakresie widmowym ok. 8-12 µm oraz toru radiowego. Opracowany zostanie także unikatowy zestaw urządzeń komunikacyjnych umożliwiający nie tylko podłączenie demonstratora do sieci teleinformacyjnej, ale również oferujących opcje związane z konfiguracją różnych technologii w poszczególnych kanałach transmisyjnych, analizą jakości przesyłania danych w tych kanałach oraz kodowaniem danych.

Dobór takiej konfiguracji wynika z doświadczeń wnioskodawcy, które pokazały że integracja tych systemów wpływa na zwiększenie poziomu dostępności łącza, bezpieczeństwa danych, odporności za zakłócenia elektromagnetyczne oraz zminimalizowanie ingerencji w otoczenie. Tak więc, możliwość pracy w dwóch - dalece odmiennych zakresach widma promieniowania powoduje, że system taki może stać się kluczowym elementem w obszarach, gdzie istnieje ryzyko celowego zakłócenia fal radiowych, lub też ich przechwytywania. Wypadki dotyczące wykrycia urządzeń podsłuchowych oraz znikomego zabezpieczenia fizycznego sieci kablowej wskazują na celowość stosowania bezpiecznych bezprzewodowych łączy transmisji danych zwłaszcza dla kluczowych obiektów państwowych, zastosowań specjalnych oraz na wysokim szczeblu SZ RP.

Projekt jest realizowany w latach 2017-2018 w ramach Konkursu Nr 8/2016 na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Hybrid