START Education (2) Dyplomanci

Dyplomanci

2016

Analiza możliwości zastosowania optoelektronicznego sensora NO2 do badania trwałości chemicznej wybranych materiałów wybuchowych  (praca magisterska)
Sylwester CHOJNOWSKI - kierownik ppłk dr hab inż. Jacek WOJTAS

 

2015

Analiza metod detekcji sygnałów w laserowej spektroskopii absorpcyjnej (praca magisterska)
Małgorzata PANEK - kierownik ppłk dr inż. Janusz MIKOŁAJCZYK

Analiza możliwości zastosowania mini-spektrometru do różnicowej optycznej spektroskopii absorpcyjnej (praca magisterska)
Arkadiusz TKACZ - kierownik ppłk dr hab. inż. Jacek WOJTAS

Projekt koncepcyjny chłodzonej głowicy laserowej (praca inżynierska)
Mateusz BŁOŃSKI - kierownik ppłk dr inż. Janusz MIKOŁAJCZYK


Opracowanie zdalnych aplikacji kontrolno-pomiarowych w środowisku Lab VIEW(praca inżynierska)
Aleksandra DĄBROWSKA - kierownik ppłk dr inż. Janusz MIKOŁAJCZYK


Projekt stanowiska laboratoryjnego do badań właściwości czujników zbliżeniowych(praca inżynierska)
Wojciech KRAWCZYK - kierownik ppłk dr inż. Janusz MIKOŁAJCZYK


Koncepcja systemu łączności do zdalnego sterowania latającej platformy wielowirnikowej(praca inżynierska)
Michał MAZUR - kierownik ppłk dr inż. Janusz MIKOŁAJCZYK


Koncepcja systemu napędowego dla latającej platformy wielowirnikowej (praca inżynierska)
Damian SOBCZAK - kierownik ppłk dr inz. Janusz MIKOŁAJCZYK


Koncepcja systemu stabilizacji lotu platformy wielowirnikowej (praca inżynierska)
Paweł WESOŁOWSKI - kierownik ppłk dr inz. Janusz MIKOŁAJCZYK


Zaprojektowanie i praktyczna implementacja systemu detekcji fazy wydechu dla potrzeb układu do analizy wydychanego powietrza(praca inżynierska)
Dominika MAJSTEREK - kierownik ppłk dr inż. Mirosław NOWAKOWSKI


Badania układu osuszania próbek pomiarowych do systemu wykrywania markerów chorobowych w wydychanym powietrzu (praca inżynierska)
Anna ZAJĄC - kierownik mjr dr inż Dariusz SZABRA


Stanowisko do badania charakterystyk i detektorów promieniowania optycznego (praca inżynierska)
Marta SZYMAŃSKA - kierownik ppłk dr inż. Mirosław NOWAKOWSKI

Budowa i badania stanowiska laboratoryjnego do adjustacji optoelektronicznych sensorów gazów  (praca inżynierska)
Sylwester CHOJNOWSKI - kierownik ppłk dr hab inż. Jacek WOJTAS

2014

Opracowanie oprogramowania sensora niebezpiecznych gazów jako elementu systemu antykryzysowego (praca inżynierska)
Arkadiusz TKACZ - kierownik ppłk dr hab. inż. Jacek WOJTAS

2011

pdfAnaliza możliwości wykorzystania laserów kaskadowych w spektroskopii - praca magisterska
Wojciech RAFALSKI - kierownik mjr dr inż. Dariusz SZABRA


pdfAnaliza właściwości ogniw fotoelektrycznych i ich warunków pracy (praca inżynierska)
Dariusz KSIĄŻEK - kierownik ppłk dr inż. Janusz MIKOŁAJCZYK


pdfOpracowanie koncepcji mobilnej platformy do czujnika materiałów wybuchowych (praca inżynierska)
Paweł DĄBROWSKI - kierownik ppłk dr inż. Janusz MIKOŁAJCZYK


pdfOpracowanie procedury do wyznaczania wybranych parametrów kamery termowizyjnej v. 50 (praca magisterska)
Michał TWOREK - kierownik ppłk dr inż. Janusz MIKOŁAJCZYK


pdfOpracowanie procedury testowania czujników gazu (praca inżynierska)
Paweł KISIEL - kierownik ppłk dr inz. Janusz MIKOŁAJCZYK


pdfOpracowanie układu detekcji sygnału do łącza optycznego (praca magisterska)
Cezary SZUBA - kierownik prof. dr hab. inż. Zbigniew BIELECKI


pdfProjekt układu detekcyjnego do wykrywania niebezpiecznych gazów (praca inżynierska)
Marek LEWKOWICZ - kierownik mjr dr inż. Jacek WOJTAS


pdfProjekt układu sterownika do mechanicznego modulatora sygnałów optycznych (praca inżynierska)
Kamil KICIŃSKI - kierownik mjr dr inż. Jacek WOJTAS


pdfWykorzystanie środowiska LabVIEW w sterowaniu systemem do testowania wzmacniaczy obrazu - praca magisterska
Paweł KUCZMAŃSKI - kierownik ppłk dr inż. Mirosław NOWAKOWSKI

 

 

2010


pdfAnaliza możliwości zastosowania oprogramowania LabVIEW w badaniach termowizyjnych obiektów (praca inżynierska)
Michał TRUSZCZYŃSKI - kierownik ppłk dr inż Janusz MIKOŁAJCZYK


pdfLaboratoryjny model łącza optycznego w otwartej przestrzeni (praca magisterska)
Michał TWOREK - kierownik dr inż. Janusz MIKOŁAJCZYK


pdfOpracowanie stanowiska laboratoryjnego do badania detektorów fotowoltaicznych (praca inżynierska)
Katarzyna WASILEWSKA - kierownik mjr dr inż Jacek WOJTAS


pdfOpracowanie stanowiska laboratoryjnego do badania diod elektroluminescencyjnych (praca inżynierska)
Łukasz WĘGRZYŃSKI - kierownik mjr dr inż. Jacek WOJTAS


pdfProjekt dwuwidmowej głowicy detekcyjnej (praca magisterska)
Jakub FERĘCZKOWSKI - kierownik dr inż. Janusz MIKOŁAJCZYK


pdfProjekt spektrometru laboratoryjnego z siatką dyfrakcyjną - praca magisterska
Marcin ADOLF - kierownik ppłk dr inż. Mirosław NOWAKOWSKI


pdfStanowisko do badań niejednorodności powierzchniowej czułości detektorów promieniowania optycznego (praca magisterska)
Ewelina MAJDA - kierownik dr inż. Janusz MIKOŁAJCZYK


pdfStanowisko laboratoryjne do badań detektorów termicznych (praca inżynierska)
Piotr KNIEĆ - kierownik mjr dr inż. Jacek WOJTAS


pdfZastosowanie środowiska LabVIEW w systemach zabezpieczeń obiektów (praca magisterska)
Agnieszka BOCZARSKA - kierownik dr inż. Janusz MIKOŁAJCZYK

 

 

2009


pdfAnaliza i zastosowane wybranych elementów dyspersyjnych w technice laserowej - praca magisterska
Marcin WOLSKI - kierownik ppłk dr inż. Mirosław NOWAKOWSKI


pdfBadania podzespołów koncentratora przeznaczonego do czujnika par materiałów wybuchowych (praca magisterska)
Radosław TOMASIK - kierownik dr inż. Janusz MIKOŁAJCZYK


pdfOpracowanie cyfrowego systemu przetwarzania sygnału do kamery z interfejsem USB (praca magisterska)
Krzysztof WICHROWSKI - kierownik dr inż. Jacek WOJTAS


pdfOpracowanie laboratoryjnego systemu monitoringu wizyjnego (praca magisterska)
Paweł JANDA - kierownik dr inż. Jacek WOJTAS


pdfOpracowanie systemu sterowania do optoelektronicznego czujnika gazu działającego w oparciu o metodę CEAS (praca magisterska)
Grzegorz ZAWISTOWSKI - kierownik dr inż. Jacek WOJTAS


pdfSerwer metrologiczny Laboratorium Detekcji Sygnałów Optycznych (praca magisterska)
Marcin KRAKOWIAN - kierownik dr inż Janusz MIKOŁAJCZYK


pdfStanowisko do detekcji sygnałów optycznych o bardzo małym natężeniu (praca magisterska)
Łukasz GALERT - kierownik dr inż. Janusz MIKOŁAJCZYK

Virtual tour

598output

 

LasBITer Project

lasbiter logo small

QR Code link:
QRCODE - index.php-dydaktyka-2-dyplomanci