START Education Lab. exercises Class pass tips

Laboratoria - zasady zaliczeń

 

Zasady zaliczeń ćwiczeń laboratoryjnych w ZDSO
 • ocena z zajęć liczona jest jako średnia oceny ze sprawdzianu wejściowego z wagą 2 oraz sprawozdania z wagą 1,
 • negatywna ocena ze sprawdzianu wejściowego oznacza brak możliwości przystąpienia do ćwiczenia,
 • warunkiem przystąpienia do kolejnych zajęć laboratoryjnych jest rozliczenie sprawozdania z zajeć poprzednich,
 • o ile jest to przewidziane - zwolnienie z egzaminu przysługuje osobom, które spełniają jednocześnie dwa warunki:
  • ocena końcowa z ćwiczeń laboratoryjnych nie niższa niż 4,5,
  • brak ocen niedostatecznych ze sprawdzianów wejściowych,
 • warunkiem zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych są pozytywne oceny ze sprawdzianów wejściowych oraz sprawozdań laboratoryjnych,
 • oceny niedostateczne podlegają poprawie - liczona jest wówcza średnia ze wszystkich ocen otrzymanych w ramach popraw. Ocenę niedostateczną można poprawiać w semestrze maksymalnie dwukrotnie, kolejna dopiero w sesji poprawkowej,
 • oceny pozytywne nie podlegają poprawie,
 • nieobecnośc na zajęciach wiąże się z niezaliczeniem przedmiotu,
 • warunkiem koniecznym jest zapoznanie się z zasadami BHP podczas prac laboratoryjnych i poświadczenie tego faktu podpisem w dzienniku laboratoryjnym,
 • oceny z zajęć laboratoryjnych są dostępne wyłącznie dla osób zainteresowanych. Jedyną osobą upoważniona do zapoznania się ocenami całej grupy jest starszy grupy. Z tego samego powodu zbiorcze oceny nie będą wysyłane e-mailem itp.

 Przykłady (W - sprawdzian wejściowy, S - sprawozdanie końcowe):

Nazwisko i imię W S W S W S Średnia Ocena końcowa Komentarz
EINSTEIN Albert 4,5 4,0 5,0 4,5 4,5 4,5 4,56 4,5 zaliczono, zwolnienie z egzaminu
OCHÓDZKI Ryszard 2,0/5,0 5,0 4,0 5,0 4,0 4,5 4,17 4,0 zaliczono, brak zwolnienia z egzaminu
JEDLINA Olgierd 3,0 3,5 4,0 3,0 3,0 3,0 3,28 3,5 zaliczono
CZEREPACH Arkadiusz 2/2/3 3,0 3,5 3,0 3,0 3,0 2,96 3,0 zaliczono (po poprawkach)
SIMPSON Homer 2,0/4,0 3,0 nb nb 2,0 nb nb nb nieobecność, oceny negatywne - brak zaliczenia