START Research R&D projects Projects completed

Projekty zakończone

2016

pdfOptoelektroniczny system sensorów markerów chorobowych
Okres realizacji projektu: 2012 - 2016

 

 

2015

pdfBadanie procesu zatężania i dekompozycji w optoelektronicznym sensorze par materiałów wybuchowych
Okres realizacji projektu: 2012 - 2015

 

 

2014

pdfAnaliza parametrów i badania układów do zatężania i termicznej dekompozycji par materiałów wybuchowych
Okres realizacji projektu: 2011 - 2014

 

 

2011

pdfOpracowanie optoelektronicznego czujnika par materiałów wybuchowych
Okres realizacji projektu: 2009 - 2011

 

pdfWielospektralny optoelektroniczny czujnik gazu działający w oparciu o metodę spektroskopii strat we wnęce optycznej.
Okres realizacji projektu: 2009 - 2011

 

 

2010

pdfOpracowanie procedury pomiarowej i optymalizacja stanowiska do badań czułości widmowej detektorów promieniowania optycznego stosowanych w litografii oraz mikroskopii
Okres realizacji projektu: 2008 - 2010

pdfBezprzewodowy system łączności optycznej w zakresie spektralnym 8-18 mikrometrów
Okres realizacji projektu: 2008 - 2010


pdfPrzenośny optoelektroniczny czujnik NOx do monitoringu atmosfery
Okres realizacji projektu: 2008 - 2010

 

 

2008

pdfGłowica z dwoma torami detekcyjnymi do pomiaru energii miękkiego promieniowania X oraz ultrafioletu (grant rektorski)
Okres realizacji projektu: 2006 - 2008


pdfZwiększenie czułości czujnika NO2 działającego w oparciu o metodę CEAS (projekt promotorski)
Okres realizacji projektu: 2007 - 2008

 

  

2006

pdfOptymalizowane układy przetwarzania sygnału do detektorów GaN
Okres realizacji projektu: 2004 - 2006


pdfSystem detekcji do pomiaru energii impulsów promieniowania skrajnego nadfioletu o długości fali 13,5 nm emitowanego ze źródła laserowo-plazmowego (projekt promotorski)
Okres realizacji projektu: 2005 - 2006

 

2005

pdfAnaliza wpływu parametrów przetwornika fotoakustycznego na charakterystyki transmisyjnego miernika energii promieniowania laserowgo (projekt promotorski)
Okres realizacji projektu: 2004 - 2005

 

 2004

pdfNiskoszumowe układy przetwarzania sygnału do detektorow promieniowania optycznego o ekstremalnie niskiej i wysokiej rezystancji
Okres realizacji projektu: 2003 - 2004

 

 

2002

pdfBadania szumów wybuchowych oraz ograniczenie ich wpływu w fotoodbiorniku z detektorem piroelektrycznym
Okres realizacji projektu: 2001 - 2002

 

 

 1997

pdfUrządzenie do pasywnej lokacji obiektów powietrznych w podczerwieni
Okres realizacji projektu: 1999 - 2000

 

 

1998

pdfAnaliza, opracowanie i badania weryfikacyjne wielowidmowego pirometru podczerwieni
Okres realizacji projektu: 1997 - 1998

 

 

1997

pdfAnaliza, opracowanie i badania weryfikacyjne wysokoczułych fotoodbiorników do dalmierzy laserowych oraz innych zastosowań specjalnych pracujacych w zakresie widmowym bezpiecznym dla oczu
Okres realizacji projektu: 1996 - 1997