START Group (2)

GROUP OF OPTICAL SIGNAL DETECTION

 

         PORTFOLIO:         

 

OUR SPECIALIZATION:

 • low-noise electronics
 • highly sensitive photoreceivers for EUV, VIS and IR spectral range
 • direct detection systems
 • optoelectronic metrology
 • power supply systems and controllers for lasers
 • advanced optical detection techniques and systems
 • free space optical communication systems
 • detection of hazardous gases and explosives vapors
 

ZDSO

(struktura Zespołu: klik)

ZDSO zajmuje się badaniami z zakresu :

 • niskoszumowych układów elektronicznych
 • projektowania wysokoczułych fotoodbiorników pracujących w zakresie promieniowania od EUV, VIS do IR 
 • modeli szumowych fotoodbiorników
 • układów detekcji bezpośredniej
 • metrologii promieniowania optycznego
 • detekcji niebezpiecznych gazów i par materiałów wybuchowych
 • układów zasilania i modulacji laserów QCL
 • zaawansowanych metod detekcji promieniowania optycznego

 

Virtual tour

598output

 

LasBITer Project

lasbiter logo small

QR Code link:
QRCODE - index.php-zespol-2